<Header image

Administratie

 • Bijwerken administratie (Kas/Bank, Inkopen, Verkopen, Grootboek)
 • Belastingaangiftes (VPB/OB)
 • Consolidaties
 • Implementeren van financiële systemen / applicaties

Financial Control

 • Opstellen Managementrapportages(maand / kwartaal / jaar)
 • Opstellen Jaarrapporten
 • Opstellen begroting / Liquiditeitsbegroting
 • Ontwikkelen / verbeteren van periodieke projectrapportages, uitvoeren van analyses en (financiële) bewaking van projecten
 • Inrichten / optimaliseren van (financieel) administratieve processen en financiële administraties

Business Control

 • Verbeteren / opstellen van managementinformatie, opstellen / toetsen / bewaken van KPI’s en uitvoeren van bedrijfseconomische analyses
 • Opzetten / verbeteren van de planning & control cyclus (wo. budgettering / forecasting)
 • Financieringsvraagstukken en investeringsbeoordelingen